Ocynkowanie koszy wsporczych polegające na pokryciu cienką powłoką cynku ma na celu zabezpieczenie ich przed korozją. Metody cynkowania: proszkowe, ogniowe, galwaniczne, natryskowe.