Odsiewacze służą do rozfrakcjonowania materiałów sypkich powstałych w wyniku technologicznego rozdrobnienia zboża, kaszy, cukru lub pochodnych wg oczekiwanej granulacji. Odsiewacze stosowane w młynach pracują na zasadzie sita ręcznego w oparciu o ruch kołowy.

Odsiewacze i przesiewacze wyposażone są w rękawy filtracyjno-przesypowe:

  • Przelotowe
  • Ze sznurkami ułatwiającymi montaż opaskami
  • Z gumkami ściągającymi
  • Z pierścieniami stalowymi

Najczęściej stosowane materiały na wykonanie rękawów do odsiewaczy to tkaniny filtracyjne:

  • Poliester
  • Bawełna
  • Poliamid
  • Siatki nylowe
  • Gazy młynarskie