Na rynku filtrów workowych spotkać można wiele rozwiązań opartych na workach filtracyjnych pracujących w poziomie. Tego typu filtry wykorzystują najczęściej worki i kosze typu płaskiego. Poniżej przedstawiamy kilka najczęściej używanych koszy płaskich lub owalnych.