Malowanie kataforetyczne jest nowoczesną metodą pokrywania elementów metalowych powłoką chroniącą przed korozją. Dzięki zjawisku elektroforezy pokrycie epoksydową, wodorozcieńczalną farbą dociera do miejsc niedostępnych dla tradycyjnych metod malowania. Wykorzystuje się tu zjawisko przemieszczania się naładowanych cząstek po liniach pola elektrycznego. Dodatkową zaletą tej obróbki jest wysoka estetyka czy też stworzenie bazy dla innych metod krycia, jak malowanie proszkowe, czy natryskowe. Kosze wsporcze z pokryciem kataforetycznym mają gwarancję prawidłowego funkcjonowania przez 5 lat przy pracy nawet w temperaturze do 300 °C.