Urządzenia odpylające oparte na multikieszeniowych workach filtracyjnych mają za zadanie ograniczyć  wykorzystanie przestrzeni przeznaczonej na filtr przy jednoczesnym zachowaniu dużej powierzchni filtracyjnej.

Najczęściej spotykanie wykonania:

  • Ilość pojedynczych kieszeni w multikieszeni: 5-29 szt.
  • Strona robocza: wewnętrzna lub zewnętrzna
  • Sposób uszczelniania: sznur gumowy, kołnierz tekstylny, drut, taśma gumkowa
  • Krawędzie kieszeni: wzmacniane łatką, z tunelem do podwieszania
  • Opcjonalnie: przeszycia pionowe
  • Regeneracja: wibracje, wstrząsy, falowanie, mechaniczne
  • Z siatkami wsporczymi lub bez
  • Materiały: tkaniny lub włókniny filtracyjne