Włóknina PI (filc igłowy – poliimid, P.84®) jest stosowana w środowiskach suchej filtracji przemysłowej, gdzie temperatura znacząco przekracza 200 °C.