Warunki handlowe

Dokonanie dostawy towarów następuje z chwilą wydania towarów przewoźnikowi, chyba że umowa handlowa będzie stanowić inaczej.
Dostawa towarów, w zależności od strony organizującej i opłacającej transport realizowana jest na warunkach FCA lub CPT, zgodnie z Incoterms 2010.