Dla zapewnienia skuteczniejszej regeneracji worków kosze wsporcze wyposaża się w tzw. dysze lub inaczej zwężki Venturiego. Kształty oraz miejsca ich przymocowanie do kosza zależą od przyjętego projektu filtra oraz osiągania wymaganych założeń. W zależności od środowiska pracy można stosować dysze ze stali, aluminium czy też tworzywa sztucznego.