Oferowane przez nas kosze pakowane są profesjonalnie w specjalne skrzyniopalety o drewnianych krawędziach, bokach zabezpieczonych drucianą siatką i folią. Skrzyniopalety mają kształt i gabaryty dobrane w taki sposób, aby ich transport był wygodny oraz przestrzennie optymalny, a kosze dostarczone były do miejsca docelowego w nienaruszonym stanie.