Włóknina PPS (filc igłowany) jest stosowana w suchej filtracji przemysłowej w środowisku agresywnym chemicznie jeżeli temperatury nie przekraczają 200 °C. Maksymalna temperatura pracy tego materiału to 190 °C. Stosując ten materiał należy mieć jednak dokładną wiedzę na temat składu spalin, szczególnie dotyczących tlenu O2 oraz tlenków azotu (NOx, NO2). Jest to bardzo dobry materiał do odpylania spalin kotłowych pod warunkiem jednak, że zawartość tlenków azotu nie przekracza dopuszczalnych norm –wyrażanych w mg/Nm3 oraz tlenu wyrażonego w %.

Jest to jeden z najpopularniejszym materiałów stosowanych do odpylania spalin ponieważ zakres odporności termicznej spotyka się z najczęściej osiąganymi temperaturami doprowadzanymi do filtrów workowych. Charakteryzuję się doskonałą odpornością na większość czynników obecnych w spalinach – z jednym wyjątkiem – wrażliwy na utlenianie.