Worki filtracyjne wykonane z włókniny poliestrowej posiadającej cechę wodo i olejoodporności (hydrofobowości) na bazie PTFE charakteryzują się wysoką odpornością na wpływ agresywnych czynników: kwasowych, zasadowych oraz hydrolizy w warunkach wysokiej wilgotności.

Obecność PTFE w obróbce wodo i olejoodpornej otrzymuje się poprzez wzbogacenie standardowej żywicy impregnującej o udział politetrafluoroetylenu w postaci roztworu.

Oprócz tych samych właściwości, które daje klasyczna obróbka oleohydrofobowa otrzymujemy zatem materiał skuteczniej opierający się atakom agresywnego chemicznie środowiska. Materiał łączy cechy: odporności na wilgoć, lepszej regeneracji, ekonomicznego użytkowania, długiego okresu żywotności, antyadhezyjności wraz z wysoką wytrzymałością chemiczną.

Najczęściej stosowany w przemyśle:

  • Wytwarzania mas bitumicznych
  • Gipsowym
  • Chemicznym
  • Nawozów sztucznych