Worki filtracyjne wykonane z włókniny poliestrowej wyposażonej w pokrycie membraną poliuretanową dają bardzo wysoką skuteczności filtracji oraz zabezpieczają materiał przed wpływem lepkich i bardzo wilgotnych pyłów.

Membrana poliuretanowa znajdująca się na roboczej stronie materiału filtracyjnego, dzięki zredukowanej o około 50% wielkości porów w stosunku do materiału o gramaturze około 550 g/m2 zatrzymuje bardzo drobne cząstki pyłu. Pozwala to zredukować emisję nawet do poziomu 1-3 mg/m3.

Powierzchnia tego typu materiału jest gładka, śliska, dzięki czemu proces filtracyjny, w którym obecne są substancje oleiste czy zawilgocone jest zabezpieczony pod kątem efektywnej regeneracji worków.

Materiał ten posiada certyfikację BIA /IFA w klasie „M”, co oznacza, że daje bezpieczne środowisko pracy dla osób narażonych na wpływ emitowanego pyłu.

Jest dostępny również w wersji antystatycznej.

 

Najczęściej stosowany w przemyśle:

  • Cementowym
  • Wapienniczym
  • Farmaceutycznym
  • Spożywczym
  • Chemicznym
  • Drzewnym