Worki filtracyjne wykonane z włókniny poliestrowej posiadającej cechę antystatyczności czyli elektroprzewodności są stosowane w procesach, w których odpylane medium może mieć właściwości wybuchowe.

Mieszanina powietrzno-pyłowa w cyklu: atak pyłu na worek – regeneracja worka, może tworzyć potencjalne środowisko wybuchowe. Szczególnie zagrożone tym zjawiskiem są filtry działające w oparciu o oczyszczanie worków impulsami sprężonego powietrza. Po otwarciu zaworu elektromagnetycznego następuje nagłe uderzenie silnego strumienia powietrza do wyznaczonej sekcji worków tak, aby uwolnić powierzchnię filtracyjną od nadmierna ilości nagromadzonego na niej pyłu (placka pyłowego). Pyły posiadające właściwości wybuchowe mogą w trakcie odrywania się wytworzyć ładunek elektryczny, iskrę, która z kolei może zainicjować wybuch wewnątrz filtra. Jeżeli worki wykonane są z materiału antyelektrostatycznego to indukujące się na bieżąco ładunki elektryczne przepływają swobodnie po powierzchni worków, a te z kolei mając kontakt z metalową, uziemioną obudową filtra odprowadzane są poza układ.

Instalacje filtracyjne w wykonaniu antywybuchowym powinny zawierać worki wyprodukowane z materiałów antystatycznych, przy czym dodatkowo spełniać wymogi ATEX.

 

Najczęściej stosowany w przemyśle:

 • Drzewnym
 • Węglowym
 • Spożywczym
 • Młynarskim
 • Zbożowym
 • Chemicznym
 • Nawozów sztucznych
 • Aluminiowym
 • Papierniczym
 • Farmaceutycznym
 • Gumowym
 • Tworzyw sztucznych
 • Tekstylnym