Worki filtracyjne wykonane z włókniny poliestrowej wyposażonej w mikroporową membranę PTFE mają na celu gwarancję osiągnięcia bardzo wysokiej skutczności filtracji.

Membrana PTFE znajdująca się po jednej stronie materiału filtracyjnego (stronie roboczej - stronie ataku pyłu) dzięki swojej mikroporowej strukturze zatrzymuje najmniejsze cząstki pyłu. Pozwala to zredukować emisję nawet do poziomu 1 mg/m3. Membrana znacznie ogranicza przepuszczalność powietrza medium filtracyjnego przez co jej obciążenie powinno być niższe niż w przypadku standardowych włóknin. Zaletą jest to, że trakcie pracy, worki wykonane z takiego materiału o wiele wolniej się zapychają, dzięki czemu obserwujemy dużo mniejszy spadek ciśnienia w trakcie użytkowania filtra. Jest to korzystne również ze względów ekonomicznych, gdyż regeneracja worków odbywa się w rzadszych cyklach oraz przy mniejszym ciśnieniu sprężonego powietrza.

Powierzchnia materiału z membraną PTFE jest bardzo gładka, a co za tym idzie pył łatwiej odrywa się przy oczyszczaniu. Kompozycja PTFE skutkuje także lepszą odpornością na czynniki: kwasowe, zasadowe czy też wilgoć, które w niektórych procesach mogą mieć destrukcyjny wpływ ma standardowy materiał.

Materiał ten posiada certyfikację BIA/IFA w klasie „M”. Dostępny jest także w wersji antystatycznej

 

Najczęściej stosowany w przemyśle:

  • Cementowym
  • Energetycznym
  • Wapienniczym
  • Farmaceutycznym
  • Spożywczym
  • Chemicznym
  • Drzewnym