Worki filtracyjne wykonane z włókniny polikarylonitryl zaimpregnowane przeciw wpływom wilgoci, to rozwiązanie dla tych przypadków, w których istnieje ryzyko przedostawania się pary wodnej do mieszaniny powietrzno-pyłowej.

Często podczas suszenia produktów takich jak: kruszywo, gips, mączka wapienna itp. proces odpylania odbywa się na granicy punkty rosy lub filtrowane medium jest wilgotne. Aby zabezpieczyć powierzchnię worka filtracyjnego przed zalepieniem się należy zastosować materiał, którego powierzchnia nie pochłania wilgoci. Obróbka wodo i olejoodporna ułatwia proces oczyszczania worków i chroni włókninę, z której są wykonane przed zawiązaniem pyłu z wodą wewnątrz materiału.

Takie wykonanie pozwala wydłużyć żywotność worków przy jednoczesnym zachowaniu ich skuteczności.

 

Najczęściej stosowany w przemyśle:

  • Cementowym
  • Mas bitumicznych
  • Gipsowym
  • Wapienniczym
  • Energetycznym
  • Ciepłowniczym
  • Chemicznym
  • Nawozów sztucznych