Worki filtracyjne wykonane z włókniny polikarylonitryl mogą mieć szereg dodatkowych udoskonaleń, które mimo, że nie należą do wykonań standardowych to pozwalają zastosować ten materiał w bardziej wymagających aplikacjach.

Cechy o jakie można wzbogacić poliakryl to:

 • antystatyczność
 • membrana PTFE
 • membrana poliuretanowa
 • opalanie z obu stron
 • obróbka PTFE z bardzo wysoką koncentracją PTFE
 • dodatkowe kalandrowanie
 • mikrowłókna
 • mieszanina z włóknami PES

Najczęściej stosowany w przemyśle:

 • Cementowym
 • Mas bitumicznych
 • Gipsowym
 • Wapienniczym
 • Energetycznym
 • Ciepłowniczym
 • Chemicznym
 • Nawozów sztucznych