Worki filtracyjne z poliakrylonitrylu – domieszka włókien PI (poliimid)

Worki filtracyjne z poliakrylonitrylu – domieszka włókien PI (poliimid)

Worki filtracyjne wykonane z włókniny poliakrylonitryl z domieszką włókien PI (poliimid) tworzą medium filtracyjne o bardzo wysokiej skuteczności.

Istnieje wiele metod doskonalenia skuteczności filtracji materiału akrylowego. Często stosuje się mikrowłókna, które ze względu na swoją budowę oraz specjalną metodę igłowania dają w efekcie medium filtracyjne o mniejszych porach. Często jednak dzieje się to kosztem przepuszczalności powietrza, która także ulega ograniczeniu.

Zastosowanie domieszki włókien PI, które mają charakterystyczną, nieregularną budowę pozwala zachować dobrą przepuszczalność powietrza przy jednoczesnej bardzo wysokiej efektywności zatrzymywania pyłów.

PAN+PI
PAN+PI
PAN+PI

Najczęściej stosowany w przemyśle:

  • Cementowym
  • Wapienniczym
  • Energetycznym
  • Ciepłowniczym
  • Instalacjach odsiarczania
  • Odlewniczym