Worki filtracyjne wykonane z włókniny meta - aramid mogę mieć szereg dodatkowych ulepszeń.

Należą do nich:

 • MA antystatyczny
 • MA z membraną PTFE
 • MA z membraną poliuretanową
 • MA opalany dwustronnie
 • MA odporny na iskry
 • MA z mikrowłóknami
 • MA na nośniku z PTFE
 • MA ze specjalną koncentracją PTFE w obróbce

Głównym celem powyższych właściwości są:

 • poprawa skuteczności filtracji
 • odporność na zagrożenie udziału iskier
 • odporność na ścieranie
 • odporność na udział kwasów, zasad, hydrolizy
 • odporność na lepkie pyły
 • odporność na korozję
 • wymóg elektroprzewodności worków

 

Najczęściej stosowany w przemyśle:

 • Gipsowym
 • Ceramicznym
 • Odlewniczym i metalurgicznym
 • Cementowym
 • Produkcji asfaltu
 • Suszarniach
 • Spalania biomasy
 • Produkcji chemii budowlanej
 • Wypalania klinkieru