Worki filtracyjne wykonane z włókniny aramidowej (mata – aramid, zwany nomexem) to worki przeznaczone do środowiska, w którym temperatura pracy przewyższa wytrzymałość poliestru. Jeżeli w procesie filtracyjnym istnieje możliwość przekroczenia temperatury pracy stałej 140-150 °C, wówczas należy rozważyć wybór meta-aramidu. Materiał ten może z powodzeniem być stosowany nawet, gdy praca filtra odbywa się w temperaturze 200 °C.

Ze względu na ograniczoną odporność na czynniki kwasowe i zasadowe nie rekomenduje się tego materiału do filtracji spalin kotłowych.

Obróbka oleohydrofobowa chroni worki przed wpływem wilgoci dzięki czemu powierzchnia materiału jest podatna na regenerację. Zmniejsza się ryzyko zapychania się worków, a cykl ich skutecznej pracy okazuje się dłuższy.

Obróbki powierzchniowe stosowane na aramidzie są w naszym wykonaniu zawsze wyposażone w czynnik PTFE, który dodatkowo chroni materiał przed degradacyjnym wpływem: kwasów, zasad i hydrolizy, a powierzchnia worka jest jeszcze gładsza niż u innych dostawców.

Najczęściej stosowany w przemyśle:

  • Gipsowym
  • Ceramicznym
  • Odlewniczym i metalurgicznym
  • Cementowym
  • Produkcji asfaltu
  • Suszarniach
  • Spalania biomasy
  • Produkcji chemii budowlanej