MA (meta-aramid, Nomex®) – wersja podstawowa

MA (meta-aramid, Nomex®) – wersja podstawowa

Nomex, metaaramid, MA

Zastosowanie w przemyśle:

 • Gipsowym
 • Wytwórniach mas bitumicznych
 • Produkcji klejów i zapraw proszkowych
 • Metalurgicznym
 • Produkcji nawozów sztucznych
 • Odlewniczym

Włóknina MA (filc igłowy – metaaramid, Nomex ®) jest stosowana w środowiskach suchej filtracji przemysłowej, gdzie temperatura przekracza 160 °C.

WŁAŚCIWOŚCI WORKA FILTRACYJNEGO Z WŁÓKNA MA

Wersje oraz obróbki:

 • Oleohydrofobowa na bazie PTFE
 • z membraną PTFE
 • zwiększona skuteczność filtracji
 • antyelektrostatyczny
 • trudnopoalny
 • odporny na iskry / rozżarzone cząstki
 • odporny na ścieranie

 

Gramatura:

 •  400 - 600 g/m2

 

Powierzchnia:

 • termicznie utwardzana
 • opalana

 

Odporność termiczna:

 • temp. ciągła
200 °C
 • temp. skokowa
220 °C

 

Odporność chemiczna:

 • rozpuszczalniki
ↄ ↄ ↄ ↄ
 • utlenianie
ↄ ↄ ↄ
 • hydroliza
ↄ ↄ
 • słabe kwasy
ↄ ↄ ↄ
 • silne kwasy
ↄ ↄ
 • słabe zasady
ↄ ↄ ↄ
 • silne zasady
ↄ ↄ
Skala: ↄ ↄ ↄ ↄ - znakomita, ↄ ↄ ↄ - dobra, ↄ ↄ - przeciętna, ↄ - słaba