UE

GWARANT-EKO GEKO FILTRATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Gwarant-Eko GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego worka filtracyjnego” 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa GWARANT-EKO GEKO FILTRATION Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Ich efektem będzie wprowadzenie na rynek nowego produktu - worków filtracyjnych z laminowanym szwem wzdłużnym taśmą na bazie PET i silikonu.

Wartość projektu: 1 782 784,76 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE: 733 908,21 PLN