Worki filtracyjne wykonane z włókniny PTFE (politetrafluoroetylen) to worki przeznaczone do najbardziej agresywnego środowiska, gdzie temperatury sięgają rzędu 260 °C w pracy ciągłej.

Doskonale odporna chemicznie włóknina PTFE ze względu na cechy włókna, z którego jest wykonywana występuje w gramaturze powyżej 600 g/m2. Aby uzyskać przepuszczalność na poziomie ok. 100 l/dm2*min, waga powierzchniowa tego materiału powinna wynosić 750 g/m2.

Materiał ten zapewnia bardzo wysoką skuteczność filtracji oraz najwyższą z możliwych wytrzymałość na kwasy, zasady, hydrolizę, rozpuszczalniki czy utleniacze spośród wszystkich filców igłowanych. W wersji wodo i olejoodpornej, którą najczęściej osiąga się poprzez głęboką, pełną kąpiel w żywicy PTFE włóknina ta osiąga jeszcze lepsze wyniki w kwestii antyadhezyjności oraz ryzyka wykroplenia się pary wodnej.

Należy pamiętać iż, ze względu na typową dla tego polimeru wrażliwość mechaniczną, kosze stosowane do worków z tego materiału powinny dawać odpowiednio gęste podparcie dla powierzchni filtracyjnej.

 

Najczęściej stosowany w przemyśle:

  • Energetycznym
  • Ciepłowniczym
  • Instalacjach odsiarczania
  • Spalarniach