Worki filtracyjne wykonane z włókniny PTFE mogą być wykonane w następujących, rzadziej stosowanych opcjach:

 • antystatyczne
 • z membraną PTFE
 • z brązowych włókien
 • z mikrowłóknami
 • antystatyczne + membrana PTFE

Najczęstsze wymogi warunkujące użycie materiałów wzbogaconych o powyższe cechy to:

 • pyły o właściwościach wybuchowych
 • bardzo drobne pyły
 • konieczność osiągnięcia bardzo niskiej emisji
 • wysoka agresywność i ścieralność pyłów

 

Najczęściej stosowany w przemyśle:

 • Energetycznym
 • Ciepłowniczym
 • Instalacjach odsiarczania
 • Spalarniach