Worki filtracyjne wykonane z włókniny PPS mogą posiadać dodatkowe cechy, które uznawane są za niestandardowe, ale na wyraźne życzenie naszych klientów możemy zlecić tzw. specjalne wykonanie materiału. Należy do nich m. in.:

  • PPS w wersji antystatycznej
  • PPS z membraną PTFE
  • PPS z membraną + antystatyczny
  • PPS z membraną poliuretanową
  • PPS na nośniku z PTFE

Dla pyłów wybuchowych, filtrów w wersji ATEX czy też dla bardzo wysokich wymagań odnośnie skuteczności filtracji – wymienione powyżej właściwości można zastosować w na materiale PPS.

Najczęściej stosowany w przemyśle:

  • Energetycznym
  • Ciepłowniczym
  • Instalacjach odsiarczania