Włóknina PI (filc igłowy – poliimid, P.84®) jest stosowana w środowiskach suchej filtracji przemysłowej, gdzie temperatura znacząco przekracza 200 °C.

Zastosowanie w przemyśle:

 • Kotłowym
 • Energetycznym
 • Instalacjach odsiarczania
 • Spalarniach odpadów
 • Piecach wypalania klinkieru
 • Piecach szybowych wapna

WŁAŚCIWOŚCI WORKA FILTRACYJNEGO Z WŁÓKNA P.84

Wersje oraz obróbki:

 • Oleohydrofobowa na bazie PTFE
 • z membraną PTFE
 • z mikrowłóknami
 • odporny na iskry / rozżarzone cząstki

Gramatura:

 •  500 – 550 g/m2

Powierzchnia:

 • termicznie utwardzana
 • kalandrowana

Odporność termiczna:

 • temp. ciągła
230 °C
 • temp. skokowa
260 °C

Odporność chemiczna:

 • słabe kwasy
ↄ ↄ ↄ
 • silne kwasy
ↄ ↄ
 • rozpuszczalniki
ↄ ↄ
 • utlenianie
ↄ ↄ ↄ
 • słabe zasady
ↄ ↄ ↄ
 • silne zasady
ↄ ↄ
 • hydroliza
ↄ ↄ
Skala: ↄ ↄ ↄ ↄ – znakomita, ↄ ↄ ↄ – dobra, ↄ ↄ – przeciętna, ↄ – słaba